piątek, 17 czerwca 2011

Katastrofa w skali powiatu

Na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu ukazały się wyniki sprawdzianu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów. By nie nadwerężać Państwa ciekawości stwierdzić należy, że – delikatnie mówiąc – cieszyć się powodu nie mamy, ale na płacz powinno się nam zbierać.

Sprawdzian szóstoklasistów pisało w naszym powiecie 410 uczniów. Test pisany przez szóstoklasistów miał sprawdzić ich umiejętności w pięciu obszarach:
- umiejętności czytania – 10 pkt.,
- umiejętności pisania – 10 pkt.,
- poprawności rozumowania – 8 pkt.,
- umiejętności korzystania z informacji – 4 pkt.,
- umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce – 8 pkt.
Tak więc każdy z uczniów mógł zdobyć ze sprawdzianu maksymalnie 40 punktów.

Średnia sprawdzianu dla wymienionych powyżej obszarów w skali kraju wyniosła 25,27 pkt. na 40 pkt. możliwych do zdobycia.

W naszym województwie była ona niższa o 0,47 pkt. i wyniosła 24,80.

Średnia uzyskana we wszystkich szóstych klasach szkół podstawowych na terenie powiatu górowskiego była niższa zarówno od średnie krajowej (-2,07 pkt.), jak i od średniej wojewódzkiej i wyniosła 23,2 pkt. (-1,6 pkt).

Poniżej mają Państwo zestawienie odnoszące się do wyników uzyskanych w poszczególnych obszarach objętych sprawdzianem wraz z porównaniem do średniej wojewódzkiej i krajowej.


Widać więc, że średnie wyniki uzyskane przez szóstoklasistów ze szkół podstawowych z powiatu górowskiego aż w 4 obszarach są poniżej średniej wojewódzkiej a tylko w obszarze „korzystanie z informacji” uzyskany wynik jest równy średniej wojewódzkiej.

Jak wyglądamy na tle innych powiatów naszego województwa. Jest katastrofalnie. Średnia z całego sprawdzianu uzyskana przez uczniów klas szóstych w naszym powiecie wyniosła 23,2 pkt., co plasuje nas na 22 pozycji (razem z powiatem strzelińskim, który uzyskała taką samą średnią) w województwie dolnośląskim. A powiatów w naszym województwie mamy 26.

W poszczególnych obszarach umiejętności też katastrofa. W obszarze: „Czytanie” nasi szóstoklasiści uzyskali 7,9 pkt., co wraz z powiatami: legnickim i milickim daje nam 24 pozycję w województwie. Wymienione powiaty uzyskały w tym obszarze taką samą ilość punktów (7,9 pkt. na 10 możliwych).

W obszarze „Pisanie” średnia dla uczniów klas szóstych z terenu powiatu wyniosła 4,8 pkt (max – 10 pkt.). Tutaj spisaliśmy się „rewelacyjnie” i w rezultacie tego „osiągnięcia” zajęliśmy na 26 powiatów miejsce 24 wraz z powiatami: lwóweckim i milickim, które miały taki sam wynik. Od tych trzech powiatów gorszy był w skali województwa tylko powiat legnicki z dorobkiem 4,5 pkt.

Z „Rozumowania” szóstoklasiści z naszego powiatu uzyskali 4,8 pkt. na 8 możliwych do zdobycia. W tej kategorii nasze szóste klasy zajęły 21 miejsce na 26 powiatów z dorobkiem 4,8 pkt. Za nami pozostały powiaty: jaworski (4,7 pkt.), legnicki (4,5 pkt.), ząbkowicki, trzebnicki i strzeliński (4,6 pkt.). Tyle samo punktów jak nasi uczniowie zdobyli szóstoklasiści z powiatów kamiennogórskiego i ząbkowickiego.

Umiejętność „Korzystania z informacji” jest jedynym obszarem, gdzie nasi szóstoklasiści nie okazali się gorsi od swoich rówieśników. W tym obszarze uzyskali oni 2,3 pkt. na 4 możliwe do zdobycia. Trudno tu wyznaczyć jakieś miejsce dla naszych uczniów, gdyż w tym obszarze rozpiętość wyników wynosiła wśród powiatów 2,1 pkt. (powiat legnicki) do 2,4 (powiat oleśnicki). Nasi znaleźli się w gronie 6 powiatów z 2,3 pkt. W pozostałych powiatach uczniowie zdobyli 2,2 pkt.

Obszar „Wykorzystanie wiedzy w praktyce” dawał możliwość zdobycia maksymalnie 8 pkt. Średnia dla uczniów klas szóstych w naszym powiecie wyniosła w tym obszarze – 3,4 pkt. Gorsze wyniki od naszych uczniów odnotowano w powiatach: legnickim i strzelińskim - 3,0 pkt., kamiennogórskim, wałbrzyski i ząbkowickim – 3,2 pkt., jaworskim – 3,3 pkt.

Nie ma więc powodu do radości, bo wyniki są tragiczne. To katastrofa. Przypominam, że mówimy tu o zbiorczych wynikach sprawdzianu oraz średniej dla 13 szkół podstawowych funkcjonujących w naszym powiecie.

W tym roku OKE we Wrocławiu nie podała wyników poszczególnych szkół podstawowych w gminach. Nie wiemy – na razie! – która szkoła wypadła dobrze a jaka źle. W roku ubiegłym OKE takie zestawienie podało i można było przyjrzeć się wynikom poszczególnych szkół.

Utajnianie wyników sprawdzianów bez podstawy prawnej, bo takiej nigdy nie było, nie ma i być nie może, jest wyrazem samowoli OKE. Rodzice mają prawo wiedzieć, jak uczone w szkole są ich dzieci i móc porównać wyniki poszczególnych szkół. Nikt z absolwentów szkół podstawowych nie jest przywiązany do konkretnego gimnazjum a przecież tam trafiają dzieci po ukończeniu 6 klasy. Wyników poszczególnych gimnazjów OKE również w tym roku nie opublikowała. Ta samowola biurokratów z OKE ma na celu tuszowanie i zatajanie szkół, gdzie fatalne wyniki wszelkich egzaminów predysponują placówkę do zamknięcia, by nie robiła krzywdy dzieciom.

A przy okazji OKE zrobiła prawdziwie niedźwiedzią przysługę wszystkim podstawówką. Bo kto teraz odróżni szkołę, która osiągnęła wynik na przyzwoitym poziomie od tej, w której osiągnięto dno? Wszystkie szkoły będą jednakowo podejrzane. Ale tępi biurokraci z OKE tego nie dostrzegają, bo rzeczywistość szkolna przysłania im ich własne wydumane na podstawie lichych teorii wymyślonych przy zakurzonych biurkach.

A z drugiej strony, to jakoś przeglądając strony internetowe szkół podstawowych z terenu naszego powiatu nie zauważyłem, by któraś z nich pochwaliła się wynikami sprawdzianu szóstoklasistów. Czyżby żadna z podstawówek z terenu naszego powiatu nie miała się czym chwalić?