wtorek, 19 listopada 2013

Będzie referendum!

Dzisiaj o godz.14.50 w sekretariacie starostwa powiatowego w Górze złożony został dokument zatytułowany: „Powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum”.

W dokumencie czytamy:

Działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U.2000.88.985 z późniejszymi zmianami), My, niżej podpisani, zawiadamiamy Starostę Górowskiego o zamiarze przeprowadzenie referendum na terenie Powiatu Górowskiego.

Poniżej, zgodnie z wymogami prawnymi zamieszczono listę nazwisk członków inicjatorów referendum. Lista liczy 28 nazwisk, chociaż do „Powiadomienia” – zgodnie z prawem – wystarczy 15 nazwisk.

Referendum ma przynieść odpowiedź na pytanie:

CZY JESTEŚ ZA SPRZEDAŻĄ POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKI ZDROWOTNEJ W GÓRZE (SZPITALA), PODMIOTOWI PRYWATNEMU PO OBNIŻONEJ CENIE?

Pełnomocnikiem komitetu referendalnego został osoba powszechnie znana, szanowana i lubiana. Jest nim emerytowany lekarz, wieloletni pracownik szpitala, jego były dyrektor – pan Wacław Grzebieluch.

Za około 2 tygodnie rozpocznie się zbieranie podpisów wyborców, które są niezbędne do przeprowadzenia referendum w tej najważniejszej dla mieszkańców powiatu sprawie.


Vox populi – vox Dei.