piątek, 8 listopada 2013

Co w trawie piszczy?

Dzisiaj radni powiatowi otrzymali zawiadomienia o terminie sesji Rady Powiatu. Sesja odbędzie się 13 listopada o godz. 8.00. W porządku obrad znajdują się dwa bardzo ważne punkty:
1. Szczegółowa informacja Zarządu Powiatu Górowskiego dotycząca przebiegu negocjacji z oferentami w postępowaniu dotyczącym sprzedaży udziałów Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o w Górze.
2. Szczegółowa informacja Zarządu Powiatu Górowskiego dotycząca analizy skutków ekonomicznych związanych z planowaną likwidacją Powiatowego Zarządu Dróg w Górze.

Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym (15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym) na wniosek 4 radnych: Zbigniewa Józefiaka, Jana Kalinowskiego, Grzegorza Aleksandra Trojanka, Marka Zagrobelnego.


Widzą Państwo, iż porządek obrad koncentruje się na najbardziej istotnych dla mieszkańców sprawach. Sprzedaż szpitala ma fundamentalne znaczenie dla ochrony zdrowia mieszkańców naszego powiatu a czy ktoś z Państwa słyszał jakieś szczegóły na ten temat? 

Tak samo jest z likwidacją Powiatowego Zarządu Dróg. Mówi się o oszczędnościach, ale papierów i cyfr na rzekome oszczędności nikt z Państwa i radnych nie widział. Ot, rzuca się hasło, ale twardych dowodów nie przedstawia. Taki to urok „platfusowej” koalicji, rzekomo „Obywatelskiej”. Jaka ona „obywatelska”, to widać po głosowaniu w sprawie referendum edukacyjnemu, szlag by ich trafił!