piątek, 22 listopada 2013

Obwieszczenie referendalne

Powiatowy Komitet do spraw Referendum Lokalnego przedstawia Państwu "Obwieszczenie", w którym zawarte jest uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze przeprowadzenie referendum.

Zgodnie z zapisami ustawy o przeprowadzeniu referendum lokalnego, inicjatorzy referendum, czyli Powiatowy Komitet do spraw Referendum Lokalnego, musi uzyskać podpisy 10% mieszkańców naszego powiatu, którzy mają prawo wyborcze.

Pytanie referendalne:

"Czy jesteś za sprzedażą Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze (szpital) dla prywatnego podmiotu po obniżonej cenie?"

nie oznacza, że składając swój podpis na karcie, deklarują Państwo poparcie dla sprzedaży szpitala lub też uważają, iż szpitala nie należy sprzedawać. Państwa podpisy są potrzebne, by wywołać referendum. Inicjatorzy referendum potrzebują 3000 podpisów, bo taki jest wymóg prawny.

Dopiero wówczas, gdy zbiorą 3000 podpisów ogłoszone będzie referendum (prawdopodobnie styczeń przyszłego roku) i wówczas wypowiedzą się Państwo na ten temat przy urnach wyborczych. "TAK" lub "NIE" - przy takich słowach przyjdzie Państwu postawić znak "X".