poniedziałek, 30 stycznia 2012

Liceum będzie społeczne

31 grudnia ubiegłego roku Zarząd Powiatu po raz kolejny zajmował się sprawą utworzenia LO w Wąsoszu. Poniżej przebieg dyskusji na ten temat.

„Burmistrz Wąsosza złożył pismo, z którego wynika, że zamiarem Burmistrza jest utworzenie klasy mundurowej w formie filii Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Wicestarosta Paweł Niedźwiedź wyjaśnił, iż pojawia się pytanie: czy przepisy pozwalają na utworzenie filii? Wicestarosta poinformował, że z wyjaśnień uzyskanych od Naczelnika Wydziału Oświaty wynika, że nie można utworzyć filii. Sprawy tej dłużej ciągnąć nie można, trzeba dać projekt uchwały na sesję i zamknąć temat. Jeśli nie będzie można utworzyć filii, to Burmistrz poprzez stowarzyszenie otworzy liceum mundurowe.”

Starosta Piotr Wołowicz wyjaśnił, iż my mamy odnieść się do propozycji Burmistrza, czyli do utworzenia filii górowskiego Liceum. Burmistrz miał dołączyć opinię prawną w sprawie utworzenia filii, lecz jej nie otrzymaliśmy. Przedłuża się czas załatwienia sprawy, ale to też nie nasza wina, bowiem zmieniają się koncepcje Burmistrza w zakresie utworzenia klasy mundurowej.

Pan F. First stwierdził, iż jest to trochę wina Naczelnika Wydziału, który od razu po posiedzeniu Zarządu w dniu 14 grudnia mógł sprawdzić jak wygląda utworzenie filii szkoły średniej.

Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Józefiak stwierdził, iż jeśli ktoś ma inicjatywę, ma swoje doradztwo,to powinien być przygotowany do realizacji swojego pomysłu. Jest wniosek, on polega ocenie i albo będzie uchwała albo odpowiedź negatywna.

Wicestarosta Paweł Niedźwiedź: jeśli filia nie może być, to może trzeba rozważyć Wąsosz jako miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach istniejącego LO w Górze.

Starosta na posiedzenie Zarządu zaprosił Pana S. Bączewskiego Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji.

Naczelnik wyjaśnił, że Burmistrz Wąsosza w swoim piśmie z dnia 16 grudnia 2011 r. napisał: „W tym miejscu pragnę jeszcze raz poinformować, iż moim zamiarem jest utworzenie klasy mundurowej w formie filii liceum ogólnokształcącego w Górze”. Pierwsza informacja o utworzeniu filii miała miejsce na posiedzeniu Zarządu w dniu 14 grudnia 2011r. Jeśli chodzi o utworzenie filii, to ustawa o systemie oświaty stanowi o utworzeniu filii szkoły podstawowej lub gimnazjum, nie mówi się o filii szkoły średniej. Ponadto rozporządzenie o ramowych statutach szkół określające organizację szkoły nie uwzględnia filii szkoły średniej. Wg opinii Naczelnika nie można utworzyć filii szkoły średniej. Jest to też poparte rozmową z Kuratorium Oświaty. Jest kilka ścieżek możliwości utworzenia klasy mundurowej:
- powiat zakłada nowe LO,
- gmina jest organem prowadzącym i podpisuje porozumienie z powiatem,
- punkt dydaktyczny,
- stowarzyszenie, które prowadzi szkołę (starosta jest organem udzielającym zezwolenia na funkcjonowanie).
Dodatkowo trzeba sprawdzić możliwość udostępnienia klas w innej miejscowości.

Naczelnik Wydziału przedstawił wstępną analizę ankiety przeprowadzonej wśród uczniów gimnazjum. Nasza ankieta była po ankiecie przygotowanej przez UM Wąsosza, więc młodzież wiedziała o liceum mundurowym. Naczelnik Wydziału poinformował o całej korespondencji prowadzonej z Burmistrzem Wąsosza w przedmiotowej sprawie, począwszy od pisma Burmistrza z maja 2011 r. przesyłającego stanowisko Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie utworzenia LO w Wąsoszu.
Po przeanalizowaniu sprawy Zarząd Powiatu ustalił by wystąpić do radcy prawnego z prośbą o przygotowanie opinii w zakresie utworzenia filii górowskiego LO i po jej otrzymaniu zostanie udzielona odpowiedź Burmistrzowi Wąsosza.”

10 stycznia podczas kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu na tapetę powraca sprawa liceum w Wąsoszu. Sprawę referuje naczelnik oświaty – Sławomir Bączewski.

„Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji złożył pismo, wraz z opiniami radcy prawnego, z którego wynika, iż zgodnie z prawem oświatowym nie ma możliwości utworzenia w Wąsoszu filii Liceum Ogólnokształcącego w Górze.

Z ustawy o systemie oświaty nie wynika natomiast zakaz prowadzenia zajęć szkolnych w budynkach usytuowanych poza siedzibą szkoły, tak więc istnieje możliwość funkcjonowania LO w Górze poza miastem Góra, w innych miejscowościach powiatu górowskiego. W statucie Liceum należałoby dokonać zmian polegających na wskazaniu, iż siedziba szkoły mieści się w Górze i podaniu wszystkich pozostałych miejsc, w których odbywają się zajęcia szkolne.

Po dokonaniu analizy przedstawionych opinii a ponadto po rozpatrzeniu różnych możliwości i wariantów utworzenia filii LO w Górze ustalono, iż zamiar utworzenia takiej filii jest niemożliwy z uwagi na brak podstaw prawnych, jednak istnieje możliwość funkcjonowania LO w Górze w różnych budynkach znajdujących się w innych miejscowościach na terenie powiatu górowskiego. Takie stanowisko należy przesłać do Burmistrza Wąsosza wraz z opiniami radcy prawnego."


Sprawa utworzenia liceum w Wąsoszu dla Zarządu Powiatu się skończyła. Decyzję o utworzeniu liceum podjął burmistrz Wąsosza - Zbigniew Stuczyk. Na pismo, które Zarząd Powiatu wystosował do burmistrza Wąsosza odpowiedzi nie było. 


Wiadomo, że liceum w Wąsoszu nie będzie filią górowskiego LO. Wąsoskie liceum będzie prowadzone przez stowarzyszenie, co pozwoli na ominięcie Karty nauczyciela przy zatrudnianiu w tej placówce nauczycieli. Karta sztywno reguluje przywileje, płace i godziny pracy pedagogów. Powołanie liceum przez stowarzyszenie z automatu pozwala na ominięcie Karty i zatrudnianie nauczycieli wg zasad zapisanych w Kodeksie pracy. Burmistrz Zbigniew Stuczyk od zawsze posłom i senatorom podczas spotkań zadawał pytanie: kiedy zmieni się Karata nauczyciela? 


Od 1 września 2012 roku planuje się nabór do jednej klasy. Nie wyklucza otworzenie dwóch klas pierwszych, gdy znajdą się chętni. Liceum ma mieć profil mundurowy a przebąkuje się coś na temat klasy strażackiej.