czwartek, 19 stycznia 2012

Dramat narasta

Na koniec listopada 2011 roku stopa bezrobocia wynosiła dla Polski – 11,8%, dla województwa dolnośląskiego – 12,2% a dla powiatu górowskiego – 25,3%. W grudniu nastąpił wzrost bezrobocia na terenie powiatu górowskiego i to we wszystkich gminach.

Procentowo najbardziej stopa bezrobocia wzrosła na terenie gminy Wąsosz. W PIP zarejestrowanych jest 566 bezrobotnych z tej gminy. Tylko 118 (20,8%) bezrobotnych ma prawo do zasiłku. Aż 343 bezrobotnych z tereniu tej gminy Zamieszkuje w miejscowościach wiejskich. 150 bezrobotnych z terenu gminy Wąsosz nie przekroczyło 25 roku życia a aż 295 osób zaliczanych jest do kategorii długotrwale bezrobotnych. Bez kwalifikacji zawodowych zarejestrowanych jest 185 osób a bez doświadczenia zawodowego 134. Na 566 bezrobotnych aż 348 nie ma wykształcenia średniego.

W gminie Góra również nastąpił przyrost liczby bezrobotnych. Na 1839 bezrobotnych jedynie 329 osób (17,8%) posiada prawo do zasiłku. 809 bezrobotnych zamieszkuje na wsi. W szczególnej sytuacji na rynku pracy znajduje się 1714 bezrobotnych a aż 1085 osób uznawanych jest za bezrobotne długotrwale. Bezrobotnych, którzy nie ukończyli 25 roku życia zarejestrowanych jest 394. Spośród 1839 bezrobotnych aż 1110 nie posiada wykształcenia średniego. Bez kwalifikacji zawodowych jest 501 bezrobotnych a bez doświadczenia zawodowego – 412 osób. 362 bezrobotnych ukończyło 50 rok życia.


Również gmina Niechlów odnotowała wzrost bezrobocia w 1,5%. Na 472 bezrobotnych z terenu tej gminy tylko 72 ma prawo do zasiłku (15,2%). 452 bezrobotnych kwalifikuje się do określenia jako będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy a 269 uważane jest przez PUP jako długotrwale bezrobotne. Bezrobotnych, którzy ukończyli 50 rok życia PUP zarejestrował 92. 332 bezrobotnych nie posiada wykształcenia średniego a doświadczenia zawodowego nie posiada 155 bezrobotnych. Kwalifikacji zawodowych nie posiada 189 bezrobotnych.

W gminie Jemielno na 319 bezrobotnych tylko 48 (15,04%) ma prawo do zasiłku. W szczególnej sytuacji na rynku pracy znajduje się tam 309 bezrobotnych a 194 zakwalifikowanych jest przez PUP jako osoby długotrwale bezrobotne. Wykształcenia średniego nie ma 221 bezrobotnych, kwalifikacji zawodowych – 96 a doświadczenia zawodowego – 78. Bezrobotni, którzy nie ukończyli 25 roku życia stanowią 21,3% bezrobotnych (68 bezrobotnych). Ponad 50 lat ukończyło 72 bezrobotnych z terenu gminy Jemielno.

Na 3195 bezrobotnych 1786 stanowią kobiety. Większość bezrobotnych – 1942 osoby zamieszkuje w miejscowościach wiejskich. Bezrobotne kobiety stanowią aż 55,9% ogółu bezrobotnych.
W skali powiatu tylko 567 bezrobotnym na 3195 przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, co daje 17,7%.