poniedziałek, 13 października 2014

Basen - nowe fakty II

Poniżej mają Państwo 2 pisma z obfitej korespondencji dotyczącej przebudowy naszego basenu, które wymienili pomiędzy sobą Zamawiający (gmina Góra) i Wykonawca (Przedsiębiorstwo Budowlane "rejjs".
By ułatwić Państwu śledzenie kolejnych wątków wymienionej korespondencji dokonałem podziału tych dwóch pism na fragmenty.

W piśmie gminy Góra zawarte zostały oskarżenia wobec firmy "rejjs". W odpowiedzi firmy "rejjs" znajdują Państwo sprostowania oraz punkt widzenia Wykonawcy na podnoszone przez gminę zarzuty.

Oba pisma przytoczone są w całości i nie dokonano w nich jakichkolwiek skrótów.

Pismo gminy Góra do wykonawcy basenu firmy "rejjs"

Odpowiedź firmy "rejjs"


Pismo gminy Góra do wykonawcy basenu firmy "rejjs"


Odpowiedź firmy "rejjs"


Pismo gminy Góra do wykonawcy basenu firmy "rejjs"


Odpowiedź firmy "rejjs"


Pismo gminy Góra do wykonawcy basenu firmy "rejjs"


Odpowiedź firmy "rejjs"


Pismo gminy Góra do wykonawcy basenu firmy "rejjs"


Odpowiedź firmy "rejjs"