poniedziałek, 2 grudnia 2013

Referendalny tygiel

 Szerzone są plotki, iż nasz górowski szpital został sprzedany. Jest co prawda uchwała przegłosowana 9 głosami przez radnych wchodzących w skład tej nieszczęsnej koalicji pod egidą "platfusowej" tzw. "partii", ale uchwała ta została przez 3 radnych zaskarżona do wojewody dolnośląskiego. Trwa oczekiwanie na werdykt, ale też czynione są inne kroki w tej sprawie.

W jutrzejszym wydaniu „Gazety Wrocławskiej” ukaże się takie oto ogłoszenie.
 To kolejny, wymaganym prawem krok w kierunku przeprowadzenia referendum lokalnego, którego celem jest zapytanie się społeczeństwa powiatu górowskiego czy są za czy też przeciw sprzedaży górowskiego szpitala.

Trwa też nadal zbieranie podpisów na listach osób, które chcą wypowiedzieć się w tej kwestii. Organizatorzy potrzebują ich ok. 3 tys., ale – co stanowi bardzo dobrą prognozę – mają już ich znacznie więcej.

Od dzisiaj Powiatowy Komitet ds. Referendum Lokalnego w Górze posiada konto bankowe. Na prośbę inicjatorów referendum podaję jego dane:

POWIATOWY KOMITET DS. REFERENDUM LOKALNEGO W GÓRZE
56 – 200   GÓRA
UL. T KOŚCIUSZKI 8
PKO BANK POLSKI
57 1020 3017 0000 2902 0330 5646

Należy wspomnieć, iż pod adresem ul. T. Kościuszki mieszka pan Wacław Grzebieluch, który jest pełnomocnikiem Komitetu. Dla dobra sprawy pan Wacław Grzebieluch zgodził się użyczyć swój adres prywatny jako wskazanie siedziby Komitetu.

Trwa intensywna zbiórka pieniędzy na cele referendalne. Pieniądze wpłacają lekarze pracujący w naszym szpitalu, pielęgniarki, położne, salowe, pracownicy administracji i obsługi. Sprawozdanie z wydatków zostanie przedstawione publicznie po odbyciu się referendum.

APEL
Powiatowy Komitet ds. Referendum Lokalnego w Górze zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli, mieszkańców gmin powiatu górowskiego, którzy niepokoją się o przyszłość tego szpitala, o los swoich najbliższych - o wsparcie poprzez wpłaty na rachunek bankowy.

Z ogromną wdzięcznością przyjmiemy każdą wpłatę, które pomoże w skutecznym przeprowadzeniu tak ważnego dla Państwa referendum.


Dziękujemy za tysiące podpisów, które oddaliście dotąd Państwo, popierając referendum. Nadal zbieramy podpisy, by pokazać 9 radnym, jak bardzo nam decyzja o sprzedaży szpitala się nie podoba. Przed nami jeszcze długa droga, ale nikt z nas nie wątpi w sukces. Szpital, nasz szpital, musi pozostać własnością mieszkańców powiatu.

Wpłaty na cele referendalne nie są opodatkowane.