środa, 11 grudnia 2013

Pod ścianą

Po raz pierwszy w historii powiatu górowskiego sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek zarządu w ostatniej chwili została odwołana (dzisiaj w godzinach popołudniowych). Nie poinformowano o przyczynach odwołania.Przypomnieć należy należy, że na jutrzejszej sesji miała być głosowana uchwała o emisji obligacji komunalnych o wartości 8 309 000 złotych.Wg osób dobrze poinformowanych nabywcą obligacji miało być Polskie Centrum Zdrowia z Wrocławia. Przypominamy, że firma ta chce kupić nasz szpital.
Nie odwołano jutrzejszego wspólnego posiedzenia wszystkich komisji zwołanego na godzinę 7.30 w sali nr 1 starostwa.