czwartek, 23 maja 2013

Widać postęp


Trwają intensywne prace przy budowie drogi łączącej ul. Dąbrówki z Al. Jagiellonów. To drugi etap tej inwestycji. Odcinek drogi od Poznańskiej do Dąbrówki powstał w 2001 r. Mowa o drodze przy rozdzielni Gazu. Etap II budowy drogi ma zakończyć się do 30 września br.

Obecnie dobiegają końca roboty ziemne. Wykopuje się koryta pod konstrukcję nawierzchni. Do wykopania wykonawca miał 3782,8 m sześciennych ziemi. Widać, że znaczna część tego etapu robót została wykonana.

Droga miała będzie nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa. Łączna powierzchnia nawierzchni jezdni wyniesie 3164,7 m kw. Wykonane zostaną także chodniki o łącznej powierzchni 532,2 m kw. Rowerzystów ucieszy fakt, iż wybudowana zostanie także ciąg pieszo – rowerowy z kostki brukowej. Całkowita powierzchnia ciągu – 962,4 m kw.

Droga wyposażona będzie również w kanalizację deszczową, która będzie odprowadzała wodę do istniejącego tam rowu. Długość kanalizacji deszczowej – 461 m.

Inwestycja kosztowała będzie 1.425.701,46 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 712.850,73 zł.