piątek, 10 maja 2013

Pracy nadal brak


Bezrobocie na ternie naszego powiatu jest wciąż bardzo wysokie. Na koniec kwietnia 2013 r. w rejestrach PUP zarejestrowanych było 3482 bezrobotnych. Dla porównania – na koniec kwietnia 2012 r. na terenie naszego powiatu było 3251 bezrobotnych, czyli o 231 mniej niż w kwietniu br.

Rok temu, w kwietniu 2012 r. było znacznie mniej bezrobotnych niż obecnie nieomal we wszystkich gminach naszego powiatu. W gminie Góra było wówczas 1839 bezrobotnych (2000 obecnie), w gminie Wąsosz 597 (622 obecnie), w gminie Jemielno 310 (teraz 355) a w gminie Niechlów było 505 bezrobotnych, czyli tylu, co obecnie.

GUS we Wrocławiu podał dane o stopie bezrobocia na koniec marca 2013 roku. Wg GUS stopa bezrobocia rejestrowanego dla naszego powiatu wyniosła na koniec marca 28,7% i była wyższa o 1% w stosunku do końca marca 2012 r. W marcu nasz powiat był na przedostatnim miejscu pod względem stopy bezrobocia na dolnym Śląsku. Wyprzedzał nas tylko Wałbrzych. 

Na 3482 bezrobotnych z terenu naszego powiatu tylko 634 bezrobotnym przysługuje „kuroniówka” (18,2%).

W kwietniu 2013 r. PUP w Górze zarejestrował 280 bezrobotnych, z których 229 pracowało poprzednio, 17 zostało zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy a 51 nowych bezrobotnych dotąd jeszcze nie miało okazji pracować.

W kwietniu 171 bezrobotnych podjęło pracę w różnych formach zatrudnienia. W tym samym czasie z rejestrów górowskiego PUP skreślono 388 osób. 171 z powodu podjęcia pracy, 12 bezrobotnych odmówiło bez podania przyczyny podjęcia pracy oferowanej im przez PUP, 105 nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy. W kwietniu PUP w Górze dysponował 130 miejscami pracy i aktywizacji zawodowej.