wtorek, 1 kwietnia 2014

Czas przemijania

Dzisiaj na basen mają wkroczyć budowniczowie. Mało kto wie, iż nasz basen ma 42 lata. Budowany był w latach 1968 – 1972. Przymiarki do jego wybudowania trwały od 1964 r., kiedy to zakończono budowę stadionu miejskiego. Minąć musiały 4 lata, by idea budowy basenu stała się faktem.

14 lipca 1972 r. wychodząca we Wrocławiu „Gazeta Robotnicza” informowała czytelników Dolnego Śląska o tym wydarzeniu:

 „[...] dobiegła końca budowa pięknego basenu kąpielowego w Górze. 10 lipca 1972 odbyło się otwarcie tego obiektu. Przybyli m. in. sekretarz Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej tow. Stanisław Sarnowski, przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej tow. Tadeusz Podwiński i sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu) Wacław Cieśla. Uroczystość była ukoronowaniem wysiłku społecznego niemal wszystkich mieszkańców Góry i zakładów pracy.

Basen kosztował około 6 mln zł. Pieniądze te pochodziły z różnych źródeł: mieszkańcy z dobrowolnych składek przekazali 365 tys. zł, Prezydium Powiatowej Rady Narodowe – 1 100 tys. zł, Rada Wojewódzka Związków Zawodowych – 500 tys. zł, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej – 500 tys. zł. Resztę dołożyły zakłady pracy, które nie szczędziły też wysiłku przy samej budowie. Największy udział w różnego rodzaju świadczeniach miały: Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych, Państwowy Ośrodek Maszynowy, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Polska Komunikacja Samochodowa i Miejska Służba Drogowa.

Realizacją zadania kierował społeczny komitet budowy basenu, zaś bezpośredni nadzór sprawował przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Górze Lucjan Mycka. Przewodniczącemu należą się słowa szczególnego uznania, gdyż w ostatnich miesiącach był niemal wszystkim: koordynatorem, zaopatrzeniowcem, a ni kiedy nawet ... wykonawcą niektórych prac. Robił to niemal w przeddzień przejścia na zasłużoną emeryturę. Piękny to gest długoletniego gospodarza Góry. »Prawą ręką« przewodniczącego był emerytowany pracownik Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Zygmunt Obertyński.

Poniżej widzą Państwo zdjęcia z budowy dożywającego końca swoich dni basenu. Najprawdopodobniej zdjęcia wykonane zostały późną jesienią 1971 r.


Lata 70 - te.

Nowy basen, właściwie pływalnia, ma kosztować 3.596.141,38 zł. Przetarg na wykonanie tej inwestycji wygrało Przedsiębiorstwo Budowlane Rejjs z Wilkowa k. Złotoryji. Wykonawca musiał wpłacić tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zawartej umowy kwotę 179.807,07 zł. Firma ta budowała świetlicę w Sławęcicach, ale inwestycja ta nie została oddana do użytku w wyznaczonym terminie, który przedłużył się o pół roku. Za opóźnienie w realizacji inwestycji zapłaciła kary umowne.

Z ramienia inwestora – gminy Góra – nadzór sprawowała będzie firma Intelbud ze Święciechowy. Nadzór ten kosztował będzie gminę Góra 11.850 zł. Zakończenie budowy nowego basenu przewidziane jest na 10 sierpnia 2014 r.


Poniżej widzą Państwo zdjęcia basenu, który za chwilę przestania istnieć. Zachowa się w naszej wdzięcznej pamięci, jako miejsce przeróżnych szaleństw i wspaniałych wakacji, czasu dzieciństwa i młodości. Z krajobrazu naszego miasta zniknie coś do czego czujemy się przywiązani i co nosimy w sercu. Miejmy nadzieję, że nowy basen utkwi w pamięci młodych mieszkańców naszego miasta tak samo mocno, jak ten, który my pamiętamy i pamiętać będziemy.