środa, 2 kwietnia 2014

Budowano i wybudowano

W roku 2013 na terenie powiatu górowskiego wybudowano łącznie 9537 m2 powierzchni użytkowej służącej celom mieszkaniowym.

W ilości oddanych do użytku budynków i lokali mieszkalnych prym wiodą mieszkańcy naszej gminy. Na 65 zakończonych na terenie całego powiatu budów na gminę Góra przypadło 39 zakończonych inwestycji. W mieście Góra oddano w tym czasie do użytkowania 21 wybudowanych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 3238 m2, a w miejscowościach wiejskich naszej gminy 18 inwestycji budowlanych o charakterze mieszkaniowym, których łączna powierzchnia wyniosła 2851 m2 powierzchni użytkowej. Łącznie więc w gminie Góra oddano do użytku 6089 m2 powierzchni mieszkalnych a to stanowi 57% w skali powiatu.

Największy wybudowany budynek w gminie Góra ma powierzchnię użytkową 286 m2 i jednocześnie jest to największa powierzchnia użytkowa, której budowę w 2013 r. zakończono na terenie całego powiatu. Zauważyć też należy, że największe powierzchnie użytkowe mają domy i lokale mieszkalne stawiane w mieście Góra. Są też jednak budynki skromniejsze, których powierzchnia użytkowa waha się w przedziale 92 – 134 m2 powierzchni użytkowej.

W gminie Wąsosz w ubiegłym roku zakończono budowę 17 budynków i lokali mieszkalnych. Łączna ich powierzchnia użytkowa wyniosła 1982 m2 co stanowi 21% w skali powiatu. W mieście Wąsosz zakończono 6 inwestycji o łącznej powierzchni 636 m2, a w miejscowościach wiejskich gminy 11 inwestycji o łącznej powierzchni 1346 m2. Powyższe dane świadczą o tym, iż 1/3 inwestycji mieszkaniowych przypada na miejscowości wiejskie gminy Wąsosz.

Największą powierzchnię użytkową w gminie miał budynek wzniesiony w Wąsoszu o powierzchni użytkowej 181 m2. W Czarnoborsku oddano do użytku dom o powierzchni użytkowej 174 m2, który jest największy spośród domów wybudowanych we wsiach tej gminy. W gminie Wąsosz nowo wybudowane budynki maja najczęściej powierzchnię użytkową w przedziale 104 do 130 m2.

W gminie Jemielno zakończono 5 budów a ich łączna powierzchnia użytkowa wyniosła 754 m2. W Czeladzi Małej oddano do użytku budynek mieszkalny o powierzchni 242 m2, który jest największy spośród wszystkich wybudowanych w 2013 r. w tej gminie. W Jemielnie zakończono budowę 2 budynków, których łączna powierzchnia użytkowa wyniosła 267 m2.

W gminie Niechlów oddano do użytku najmniej, bo tylko 4 budynki, których zsumowana powierzchnia wyniosła 579 m2. W Niechlowie wybudowano budynek mieszkalny o powierzchni 167 m2 a w trzech miejscowościach wiejskich gminy łączna powierzchnia użytkowa wybudowanych budynków to 412 m2.