czwartek, 1 stycznia 2015

Fotoradar - budowniczy dróg

Sporządzono już ostateczną wersję budżetu naszej gminy na rok 2015. Wśród wielu dochodów naszej gminy w palnie znajdują się również „środki uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie prędkości." Założona kwota nie powala z nóg. Liczy się, że „urządzenia rejestrujące” pozwolą pozyskać do budżetu gminy w roku 2015 kwotę 190 tys. zł.

Zgodnie z obowiązującym prawem środki pozyskane z grzywien za naruszenie przepisów ruchu drogowego, mają zostać przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa ruchu. W to szerokie pojęcie wchodzą m.in. remonty i przebudowy dróg, budowy chodników.

I rzeczywiście tak się w naszej gminie dzieje. Cała ta kwota zostanie przeznaczona na te cele. Owe 190 tys. zł do pozyskania, od większych lub mniejszych zmotoryzowanych jeleni, planuje się wydać na:
- przebudowę parkingu przy ul. Głogowskiej (dawny postój taxi) za sumę 20 tys. zł.,
- przebudowę drogi A. Polskiej w Górze za kwotę 20 tys. zł.,
- budowę drogi, która połączy os. K. Wielkiego z os. Mieszka I, co pochłonie kolejne 20 tys. zł.,
- przebudowę drogi w Starej Górze, czego mieszkańcy oczekują od lat wielu, ale będzie to kosztowało 100 tys. zł.,
- poprawę jakości infrastruktury drogowej i pieszej w Czerninie za 30 tys. zł.
W sumie wydatki te rzeczywiście dają 190 tys. zł. pozyskane dzięki aktywności strażników miejskich tak bardzo przywiązanych do fotoradarów.

Wydać się może Państwu, że kwota, którą zakłada się do pozyskania dzięki fotoradarom jest jakaś astronomiczna. Jeżeli ją podzielimy przez 365 czekających nas dni w 2015 r., to okazuje się, że by zrealizować zakładany poziom dochodów z tego tytułu, strażnicy muszą wystawić codziennie mandaty na łączną kwotę 520,55 zł., i plan zostanie wykonany w stu procentach.

Oczywiście, potrzeby naszej gminy w zakresie drogownictwa są o wiele poważniejsze. Dla jasności należy stwierdzić, że w tym roku zaplanowanych zostało w budżecie gminy szereg inwestycji drogowych. Drogi doczekają się mieszkańcy ul. Madalińskiego w Górze, na co w budżecie gminy zaplanowano na ten rok 200 tys. zł. Zbudowane zostaną ulice Jarzębinowa i Bukowa w Górze (każda z nich za 5 tys. zł). Powody do radości mogą mieć mieszkańcy Osetna Małego. Ich droga kosztował będzie 108 tys. zł. My, górowianie, doczekamy się przebudowy nawierzchni w naszym rynku (10 tys. zł). To tylko niektóre przykłady zamierzeń inwestycyjnych na rok 2015 w zakresie infrastruktury drogowej. Łącznie w tym roku zaplanowano na ten cel kwotę 550 tys. zł.

Jeżeli od tej kwoty odejmiemy kwotę, która ma wpłynąć z fotoradarów, to okaże się, że w roku 2015, nasza gmina na szeroko pojęte drogownictwo wyda 360 tys. zł. z dochodów nie pochodzących z fotoradarów. Jak Państwo widzą grzywny stanowią 35% wydatków naszej gminy łożonych w infrastrukturę drogową.


Jak więc widać – bez grzywien ani rusz!