piątek, 5 sierpnia 2011

Katastrofa

Pomimo pełni lata niespodziewanie lipiec przyniósł wzrost bezrobocia na terenie naszego powiatu. Dla porównania rok temu, na koniec lipca, PUP miał zarejestrowanych 2874 bezrobotnych (253 osoby mniej). W gminie Góra na koniec lipca 2010 r. było 1639 bezrobotnych czyli o 201 mniej.
Jeszcze lepiej sytuacja wyglądała na koniec lipca 2009 r., gdy na terenie naszego powiatu było zarejestrowanych 2315 bezrobotnych (815 mniej niż obecnie). We wspomnianym roku w gminie Góra było 1368 bezrobotnych a obecnie jest ich 1840 (472 więcej).

W lipcu br. PUP zarejestrował 263 bezrobotnych . W tej liczbie 196 osób poprzednio pracowało, 13 zostało zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy a 67 dotąd nie pracowało.

Po raz pierwszy w rejestrze PUP znalazło się 48 osób a 215 po raz kolejny. W lipcu wyłączono z ewidencji PUP 239 osób. 139 osób otrzymało pracę (58 osób podjęło pracę sezonową). Aż 11 osób podjęło działalność gospodarczą na własny rachunek dzięki pożyczce udzielonej przez PUP.

Z rejestru PUP skreślono również 27 bezrobotnych, którzy odmówili – bez uzasadnionej przyczyny – podjęcia oferowanej im pracy. 49 osób straciło status bezrobotnego na skutek niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.

Na 3127 bezrobotnych 1738 stanowią kobiety. Aż 1861 bezrobotnych mieszka na wsi (1061 kobiet). Osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem, które nie ukończyły 27 roku życia w spisie PUP jest 108. Mamy aż 2966 bezrobotnych, którzy określani są jako osoby: „będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. A zalicza się do nich bezrobotnych, którzy nie ukończyli 25 roku życia (735 bezrobotnych), długotrwale bezrobotnych – 1829 osób, powyżej 50 roku życia – 599 bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych – 969 osób, bez doświadczenia zawodowego – 806 osób. Bezrobotnych matek wychowujących minimum 1 dziecko do 18 roku życia w PUP zarejestrowanych jest 344. Ogromną grupę bezrobotnych stanowią osoby, które nie mają wykształcenia średniego – 1938 osób. 134 bezrobotnych stanowią osoby niepełnosprawne.

Na 3127 bezrobotnych prawo do zasiłku przysługuje 465 osobom (14,87%).