poniedziałek, 1 sierpnia 2011

Nie ma powodów do obaw

Co prawda trochę pada, ale stan wód na naszych rzekach nie budzi niepokoju. 1 sierpni9a 2011 roku, o godz. 8,00 poziom Odry w Ścinawie wynosił 318 cm. Do stanu ostrzegawczego brakowało więc 32 cm a do alarmowego aż 82 cm.

Na Odrze w Głogowie, w tym samym czasie, poziom wód wyniósł 359 cm. Do poziomu ostrzegawczego brakowało 41 cm a do alarmowego – 91 cm.

Równie spokojnie jest na rzece Barycz. Na łąkach odnotowano 93 cm. Poziom ostrzegawczy w tym miejscu wynosi 289 cm, a alarmowy 310 cm.

W Osetnie wodowskaz wskazywał 165 cm. Stan ostrzegawczy wynosi tam 260 cm a alarmowy – 330 cm.

Spokojnie jest także na Orli. Punkt pomiarowy w Korzeńsku odnotował poziom 135 cm. Ostrzegawczy stan dla tej rzeki wynosi 220 cm a alarmowy – 260 cm.

Ciekawie było na Odrze i Baryczy pomiędzy 23 a 26 lipca, gdy można było zauważyć nagły wzrost poziomu wód. To zjawisko było efektem zrzutu wody do rzek ze zbiorników retencyjnych.