wtorek, 27 grudnia 2016

Idąc za głosem ludu

W dniu dzisiejszym złożyłem poniższe pismo w naszym urzędzie gminy. Kierowany zasadą ostrożności muszę oświadczyć, że osobiście nie podzielam opinii osób, które mnie informowały o opisanym w piśmie fakcie. Ale ponieważ vox populi, vox Dei jest dla mnie maksymą niewzruszoną byłem zmuszony podjąć interwencję.


Robert Mazulewicz  Góra, 27 grudnia 2016 roku 
robert.mazulewicz@gmail.com 

Redaktorka naczelna 
Pani Elżbieta Maćkowska 
"Przegląd Górowski

 Zwracam się do Pani ze stanowczym żądaniem do natychmiastowego zaprzestania kryptoreklamy mojego kontrkandydata wyborczego w okręgu numer 2 (m.in. osiedle Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Dąbrówki i Świętosławy) Kamila Rogali - syna wiceburmistrza gminy. Gmina Góra wydaje gazetę, w której jest Pani szefem kolegium redakcyjnego. 

 Na okładce numeru 12 z 2016 roku wydanego w dniu 21 grudnia 2016 roku znajduje się ilustracja o dość dużym formacie. Dla niezorientowanych Czytelników przedstawia ona bałwana. Osoby bardziej zorientowane wskazują mi, że w ich ocenie obrazek stanowi podprogowym, zakamuflowany wizerunek wspomnianego wyżej syna wiceburmistrza i jednocześnie mojego wyborczego rywala. Moi wyborcy, którzy pragną pozostać anonimowymi, zwrócili mi uwagę, że przynajmniej w dolnej części rysunku przedstawiającego domniemanego bałwana widać - według ich opinii - dość duży fragmenty z charakterystycznej budowy ciała wielokrotnego już, wciąż na szczęście dla mieszkańców gminy, niespełnionego kandydata na radnego Góry. Wskazówką dla osób informujących mnie o tym fakcie jest wydatny brzuch wspomnianej powyżej osoby. 

Sądzę, że zasadne w pełni byłoby wycofanie z dystrybucji tegoż wydania "Przeglądu Górowskiego". W przeciwnym wypadku zmuszony będę dochodzić swoich praw w sądzie. 

Jednocześnie składam wniosek o publikację sprostowania, przed dniem 8 stycznia 2017 roku, na 1 stronie "PG" w wymiarze co najmniej wielkości bałwana, równie pstrokatymi kolorami o następującej i niezmienionej treści: 

 "Nie było celem redakcji "Przeglądu Górowskiego", ani osób kontrolujących treści zawarte w tubie propagandowej gminy promowanie żadnego z kandydatów na radnych w roku 2017. Wszelkie podobieństwo bałwana z poprzedniego wydania do któregokolwiek z kandydatów było przypadkowe, niezamierzone i niespowodowane sugestiami płynącymi ze strony kierownictwa urzędu."


/Robert Mazulewicz/