czwartek, 21 maja 2015

Tandetą po oczach

Na internetowej stronie gminy odnajdujemy informację, że dzisiaj o godz. 8.00 odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. „Informacja” zamieszczona na stronie gminy wygląda tak.
Można wpaść w zachwyt nad bogactwem zawartych w „informacji” treści. Bogactwo to powala na kolana. W „informacji” z sesji 3 i 1/3 linijki tekstu zawiera spis najważniejszych osób uczestniczących w nadzwyczajnej sesji. Aż 2 i 1/5 linijki tekstu zawiera mnogość „informacji” dotyczących spraw poruszanych na sesji. Zdjęć z sesji załączono 9.

Ta tzw. „informacja” z całą pewnością przyczynia się do „pozytywnej promocji samorządu” naszej gminy. Jej zawartość wyczerpuje aż poza możliwości poznawcze oczekiwania Czytelnika. Nie minę się tu chyba z prawdą jeżeli w Państwa imieniu rzeknę, iż zamieszczona „informacja” wyczerpuje i zaspakaja w pełni Państwa głód wiedzy na temat przebiegu dzisiejszej sesji. Wiemy wszystko!

Oczywiście, że sobie jaja robię, bo co mam robić, jak widzę „informację”, która ośmiesza włodarzy gminy. To jest kpina z inteligencji Czytelników portalu gminy! Rzuca się im się żałosny ochłap i mają być zadowoleni, szczęśliwi i usatysfakcjonowani, bo dostali „informację”. Taka „informacja” to jest wyraz pogardy dla Czytelników i nic ponadto.

Ponownie więc, nie po raz pierwszy, i jak mniemam nie po raz ostatni, to na moich barkach spoczął trud przekazania Państwu choćby zarysu prawdziwej informacji, która spełnia standardy przypisane temu słowu.

Wczoraj w godzinach popołudniowych radni Rady Miejskiej zostali telefonicznie poinformowani przez przewodniczącego Rady Miejskiej – Jerzego Kubickiego, iż na godzinę 8.00 w dniu 21 maja została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. W momencie telefonicznego informowania radnych o sesji nie mieli oni materiałów sesyjnych. Te zaczęto powielać dopiero po godz. 16.00, czyli na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem sesji.

Oto INFORMACJA z sesji.

21.05 o godz. 8.00 rozpoczęły się obrady. Na 21 radnych Rady Miejskiej przybyło na sesję 15. W porządku obrad nadzwyczajnej sesji znalazły się punkty dotyczące zmian w tegorocznym budżecie naszej gminy. Zwiększenie budżetowych wydatków nastąpiło na skutek planowanych przez gminę inwestycji.

Najpoważniejszą z nich jest budowa dróg w rejonie ulic Wrocławska – Cicha. W celu zabezpieczenia pełnej wartości kosztorysowej przeznacza się na ten cel 1,4 mln zł.

Kolejne zdanie to przebudowa budynku po były Domu Kultury w Czerninie. Zakładany koszt to 10 tys. zł. Planuje się tam wykonanie mieszkań komunalnych i socjalnych, których tak ogromny głód odczuwa nasza gmina.

Dalsze zwiększenie budżetu naszej gminy po stronie wydatków stanowi kwota 85 tys. zł., która przeznaczona zostanie na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w naszej gminie. Te środki przeznaczone są na utrzymanie dzieci, które umieszczone zostały w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wydatek ten wynika z ustawy, którą gmina musi realizować.

Na budowę świetlicy w Wierzowicach Małych przeznaczono kwotę 75 tys. zł. Zmianie uległa nazwa tego zadania inwestycyjnego i od dzisiaj ma ono nazwę: „Budowa budynku gospodarczego w m. Wierzowice Małe.”

Rewitalizacja wieży głogowskiej ma kosztować 9 tys. zł. W związku z koniecznością opiekowania się przez gminę nad bezdomnymi zwierzętami zabezpieczono kwotę 15 tys. zł.

Dokonano również drobnych korekt w Funduszu Sołeckim, które wynikły z podjętym przez zebranie wiejskie w Borszynie Małym wnioskiem o rezygnacji z remontu elewacji świetlicy wiejskiej. Jej remont miał kosztować 5,3 tys. zł. Ponadto zebranie wiejskie zawnioskowało też o rezygnację z remontu pomieszczeń świetlicy, który kosztować miał 2,7 tys. zł. Zamiast tego mieszkańcy sołectwa Borszyn Mały chcą mieć altanę ogrodową. Koszt jej zakupu ma wynieść 12,550 zł. Z Funduszu Sołeckiego na sfinansowanie zakupu altany przeznaczono 8 tys. zł., a brakująca kwotę (4550 zł) otrzyma sołectwo z budżetu gminy.

Również w sołectwie Bronów zebranie wiejskie zawnioskowało o zrezygnowanie z wykonania ogrodzenia placu zabaw (4 tys. zł), zakupu sprzętu muzycznego i wyposażenia kuchni w świetlicy (3,8 tys. zł) oraz wymiany okien w świetlicy. Mieszkańcy sołectwa Bronów w zamian zażyczyli sobie zakupu urządzeń na plac zabaw (8,6 tys. zł).

W związku ze zmianami w budżecie dokonano tez zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej naszej gminy. Zakłada się w niej, że deficyt budżetu na koniec 2015 r. ma wynieść ok. 4,8 mln. zł, ale nie wyklucza się też, że rok budżetowy zamknie się nadwyżką, jak miało to miejsce w roku 2014.


No i proszę mi powiedzieć: czy tak nie mogła wyglądać informacja z dzisiejszej sesji? Po lekturze której informacji czegoś się Państwo dowiedzieli?! A przecież ktoś w gminie bierze kasę za to „informowanie”! Kasę bierze, ale daje Czytelnikom gówno. I to jest problem, i na to nie ma i nie będzie zgody! Samorządowej tandecie powiedzmy - NIE!