środa, 26 października 2011

Drgnęło w dół

Na szczęście spada liczba bezrobotnych zarejestrowanych w górowskim PUP. Chociaż spadek ten nie jest znaczący wobec liczby 3101 bezrobotnych znajdujących się w kartotekach naszego PUP, to jednak warto pamiętać, iż zawsze w okresie jesiennym raczej oczekiwaliśmy złych wieści w sprawie bezrobocia.

Na koniec września 2010 roku w PUP zarejestrowanych było 2901 bezrobotnych z terenu naszego powiatu. Jak więc widać obecna liczba jest wyższa od ubiegłorocznej o 200 osób. Na koniec września 2010 roku spośród 2901 bezrobotnych 594 miało prawo do zasiłku (20,5%). W ostatnim dniu września 2011 roku prawem do zasiłku poszczycić się mogło 493 bezrobotnych (15,9%).

Na 1810 osób bezrobotnych w gminie Góra prawo do zasiłku przysługiwało na koniec września 273 osobom; w gminie Wąsosz – 99, Jemielno – 52 a w Niechlowie 69. W mieście Góra zasiłek dla bezrobotnych wypłacany przez PUP otrzymywało w tym czasie 168 osób na 1000 bezrobotnych zarejestrowanych w naszym mieście. W mieście Wąsosz tym nader rzadkim przywilejem cieszyło się 49 bezrobotnych.

W PUP na koniec września 2011 roku było zarejestrowanych 752 bezrobotnych w przedziale wiekowym 18 – 24 lat. Bezrobotnych w wieku 25 – 34 lat mieliśmy 927. 1114 bezrobotnych znajdowało się w wieku pomiędzy 35 a 54 lat.

Z wykształceniem wyższym w rejestrach PUP były na koniec września br. 193 osoby; z policealnym i średnim zawodowym – 662; średnim ogólnokształcącym – 315. Wykształcenie zasadnicze zawodowe miało 969 bezrobotnych. O trwogę przyprawia fakt istnienia armii 962 bezrobotnych, którzy mają wykształcenie gimnazjalne i poniżej.