poniedziałek, 2 września 2013

Sąsiedzi w statystyce

Powróćmy do rankingu „Wspólnoty” na temat zamożności samorządów w naszym kraju.

Spośród dwóch gmin wiejskich, które funkcjonuj na terenie naszego powiatu gmina Jemielno sklasyfikowana została w rankingu na 532 miejscu w Polsce. Ogółem ranking obejmuje 1571 gmin wiejskich. Dochód per capita na 12 mieszkańca tej gminy wyniósł w roku 2012 – 2449,63 zł.

W porównaniu do roku 2011 rankingowa pozycja gminy Jemielno uległa pogorszeniu. W 2011 r. gmina Jemielno uplasowała się na 492 pozycji. Bywało jednak i gorzej, bo w roku 2010 gmina miała 733 miejsce w kraju pod względem dochodu na „głowę”. Najlepszym rokiem pod względem miejsca w rankingu był rok 2007, gdy gmina Jemielno sklasyfikowana została na wysokiej 156 pozycji w skali kraju.

Warto dodać, iż najwyższy dochód per capita spośród gmin wiejskich w Polsce w roku 2012 osiągnęła gmina Kleszczów (łódzkie) – 44.288, 18 zł. Najniższy zaś gmina wiejska Jasło (podkarpackie) – 1800,90 zł.

Gminę Niechlów sklasyfikowano w rankingu na 971 miejscu w Polsce. Dochód per capita wyniósł w tej gminie w roku 2012 – 2285,55 zł. Jest to o 164,08 zł mniej na „głowę” niż w gminie Jemielno. Bywało jednak z gmina Jemielno w poprzednich latach gorzej w pozycji rankingowej. W roku 2010 sklasyfikowana została na 1246 miejscu wśród wszystkich gmin wiejskich w Polsce. W roku 2007 było jednak lepiej niż obecnie, bo gmina Niechlów zajęła w kategorii gmin wiejskich naszego kraju 483 miejsce.

Wspólnota sklasyfikowała również miasta. O Górze już pisałem (Czy wiecie, że…). Drugie miasto z terenu naszego powiatu – Wąsosz, sklasyfikowany został w kategorii „Miasta” na 195 miejscu wśród 575 miast. Dochód na „głowę” w Wąsoszu wyniósł w 2012 r. – 2461,81 zł. I w tym przypadku bywało w przeszłości lepiej, bo w 2011 r, Wąsosz został sklasyfikowany na 168 pozycji. Gorzej było – i to znacznie – w roku 2007, gdy miasto zajęło 390 pozycję w rankingu zamożności.

W stosunku do ostatniego w rankingu miasta Pieszyce (dolnośląskie), które osiągnęło dochód per capita w wysokości 1590,88 zł a najbogatszą Krynicą Morską 18773,59 zł rozziew jest ogromny.

Ranking „Wspólnoty” obejmuje też wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

W gminie Jemielno każdy mieszkaniec (statystycznie) płaci na utrzymanie administracji 492,24 zł rocznie. Ta kwota daje 470 miejsce tej gminie w rankingu gmin wiejskich o liczbie ludności do 5 tys., gdzie sklasyfikowano 564 tego typu gminy. Rok wcześniej gmina zajmowała 504 miejsce. Najniższa pozycja przypada na rok 2008 – 541. Średnia wydatków w gminach miejskich do 5 tys. mieszkańców wynosiła w roku 2012 – 402 zł na 1 mieszkańca.
Najmniej w tej kategorii gmin wydaje się na obsługę administracyjną w gminie Radziłów (podlaskie) – 237,79 zł a najwięcej w gminie Powidz (wielkopolskie) – 1102,97 zł.

W kategorii gmina o liczbie mieszkańców od 5 do 10 tys. gmina Niechlów sklasyfikowana została na 548 pozycji – wśród 747 tego typu gmin - z wydatkami administracyjnymi w wysokości 352,69 zł na 1 mieszkańca w roku 2012. Średnia krajowa wyniosła w roku 2012 – 318 zł. Najniższą pozycję w rankingu gmina Niechlów miała w 2010 r. – 622.

Miasto Wąsosz również doczekało się klasyfikacji. W roku 2012 wydatki na obsługę administracyjną w Wąsoszu wyniosły 358,78 zł na 1 osobę. Dało to Wąsoszowi 171 pozycję na 288 miast w kategorii „Miasta poniżej 10 tys. mieszkańców”. Średnia wydatków na administrację w miastach do 10 tys. mieszkańców wyniosła w 2012 r. – 337 zł.


W Polsce w kategorii gmin wiejskich liczących od 5 do 10 tys. mieszkańców najwyższe wydatki na 1 mieszkańca – odnotowano w Krynicy Morskiej (pomorskie) – 2328,92 zł a najniższe Piotrkowie Kujawskim – 204,35 zł.