środa, 27 stycznia 2016

Miłośnik trudnej prawdy

Od 1995 r. odbywają się konkursy na najlepszą pracę magisterską na temat ziemi górowskiej. W tym roku na konkurs wpłynęły trzy prace, nad treścią których pochylili się członkowie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, pod przewodnictwem radnego Mariusza Dziewica, nauczyciela tutejszego LO w stanie agonii.

Swoje magisterskie „krwawice” zgłosili:
  1. Angelika Kłosak z pracą zatytułowaną „Wpływ Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w gminie Góra w latach 2007 – 2014.
  2. Joanna Obiegła zgłosiła pracę: „Współczesne zagrożenia uzależnieniami od narkotyków oraz ich profilaktyka na terenie szkół gminy Góra”.
  3.  Kamil Kutny pod ocenę wystawił pracę pod tytułem „Solidarność na Ziemi Górowskiej”.
 By zaspokoić Państwa ciekawość informuję Państwa, że tegorocznym laureatem w konkursie na najlepszą pracę magisterską została Angelina Kłosak (a nie Angelika jak to mylnie podano na stronie gminy). Gorące gratulacje.

Na uwagę zasługuje praca Kamila Kutnego, która wzbudziła liczne kontrowersje wśród członków komisji. Rzecz bowiem dotyczy "Solidarności", która działała na naszym terenie  w latach 1980 - 1981. Niektórzy z radnych byli oburzeni zbyt duża dociekliwością autora. Uważali, że o pewnych sprawach nie wolno pisać, szczególnie gdy autor jest człowiekiem stosunkowo młodym. Takim ludziom – wg nich - wara od wnikania w szczegóły historii. Radni ci najwyraźniej nie cenią sobie prawdy historycznej, jedynie kierują się własnymi wyobrażeniami na temat przeszłości i błądzą na manowcach. A przecież tylko prawda jest ciekawa!


Poniżej prezentuję Państwu fragment tej niezwykle ambitnej i ciekawej pracy. Czynię to za zgodą pana Kamila Kutnego. Pragnę nadmienić, że praca ta oparta jest na solidnej i żmudnej kwerendzie archiwalnej, co wymagało bardzo dużo czasu i wiele pracy.