środa, 12 lipca 2017

Spełnione życzenie

W odpowiedzi na liczne zapytania Czytelników dotyczące budowy drogi łączącej osiedla Mieszka I z Osiedlem Kazimierza Wielkiego, dedykuję dociekliwym garść informacji na ten temat.

Obecnie droga posiada w znacznej części nawierzchnię gruntową, która utwardzona jest kruszywem. W rejonie osiedla Mieszka I występuje utwardzenie kostką betonową, o szerokości nawierzchni ok. 4,0 m.

Droga od południa posiada jest połączona Osiedlem Kazimierza Wielkiego. Przebiega w sąsiedztwie garaży, stawów rybnych. Od strony północnej droga posiada połączenie z ul. Królowej Jadwigi (droga powiatowa 1069D relacji Strumienna - Góra).

Na wysokości osiedla Mieszka I oraz ul. Świętosławy - po stronie zachodniej drogi - znajdują się tereny ogródków działkowych. Natomiast po stronie wschodniej znajdują się zabudowania budynki wielorodzinne oraz tereny zielone.

W ramach projektowanych robót zostanie wykonana nowa nawierzchnia ulicy, ciągi pieszo - rowerowe, zjazdy, oświetlenie drogowe w postaci lamp hybrydowych, odwodnienie ulicy, przepusty, trawniki oraz nowe nasadzenie drzew i krzewów, przebudowa hydrantu na sieci wodociągowej.

Projektowana droga dojazdowa będzie gminną drogą publiczną. Zaprojektowano drogę o szerokości jezdni 6,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego. Prędkość projektowa drogi wynosi 40 km/h. Ciągi pieszo – rowerowe mają mieć szerokość 3 m.

Wybrane dane konstrukcyjne drogi:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5 cm (inny gatunek betonu),
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o grubości 20cm,
Łączna długość drogi wyniesie 945,60 m.
Poniżej mapki z przebiegiem drogi.

Dziękuję Państwu za wytężoną uwagę (szczególnie przy analizie map).